August François-René Rodin, francuski rzeźbiarz i prekursor nowoczesnego rzeźbiarstwa przyszedł na świat 12 listopada 1840 roku w Paryżu.) – francuski rzeźbiarz. W swoich pracach łączył elementy symbolizmu i impresjonizmu.

Rodin, po wcześniejszych próbach z malarstwem, uczył się sztuki rzeźbiarskiej u Antoine-Louis Barye. Próbował podjąć studia na wyższej uczelni artystycznej (Beaux Arts). Ostatecznie został przyjęty do szkoły (École Spéciale de Dessin et d’Architecture) kształcącej rzemieślników w zakresie tworzenia dekoracyjnych rzeźbień. Po zakończeniu szkoły podjął pracę w Belgii. Jedna z jego pierwszych prac (Wiek brązu) była tak realistyczna, że artysta został posądzony o wykonanie odlewu na podstawie innej pracy.

Rodina przyjęło się uważać za przedstawiciela impresjonizmu w rzeźbie i ma to swoje podstawy w sposobie w jaki formował swoje rzeźby – pewna szkicowość i pobrużdżona, zmarszczona czy pofałdowana powierzchnia jego prac sprawia, że światło i cień tworzą na niej wibrującą strukturę. Jednak charakterystyka jego twórczości wykracza poza impresjonizm. Artysta zaadaptował na potrzeby rzeźby formalne, stylistyczne jakości impresjonizmu, lecz przywiązywał przeciwnie niż impresjoniści dużą wagę do literackich, mitycznych treści swoich przedstawień. W tym sensie był kontynuatorem francuskiego romantyzmu, przekształcając tę tradycję w nowoczesną formę.

172 rocznicę jego urodzin uczciła wyszukiwarka Google, 12 listopada 2012 roku publikując na stronie głównej okolicznościową wersję swojego logo, tzw. doodle:

Rodin-2012-homepage

Rodin prywatnie związany był z rzeźbiarką Camille Claudel. Przed śmiercią artysta przekazał rządowi Francji kolekcje swoich dzieł, ze wskazaniem na stworzenie w jego rezydencji (Hotel Biron) muzeum. Rząd Francji otworzył Muzeum Rodina w roku 1919. Zmarł 17 listopada 1917 roku w Meudon we Francji. Literacką wersję biografii rzeźbiarza przedstawił Rainer Maria Rilke w powieści August Rodin.

Wybrane dzieła:

Myśliciel (fr. Le Penseur) – rzeźba w brązie/marmurze wykonana przez Auguste’a Rodina w 1902 roku i przechowywana w Muzeum Rodina w Paryżu. Przedstawia postać ludzką w stanie zamyślenia, zmagającą się z przejmującym wewnętrznym konfliktem. Charakterystyczna sylwetka używana jest czasami jako symbol filozofii.

rodin-mysliciel

Brama piekieł – w roku 1880 Auguste Rodin otrzymał zamówienie państwowe na projekt bramy z brązu dla Musée des Arts Décoratifs w Paryżu. Pracował nad tym dziełem 37 lat, prawie do śmierci w 1917. Pierwotnie główną inspiracją artysty były sceny z Boskiej Komedii Dantego. W trakcie pracy, przeróbek i zmian inspirowały Rodina również inne dzieła: np. Kwiaty zła Charlesa Baudelaira. Wiele figur tej monumentalnej kompozycji stanowi samoistne rzeźby, wykonane w trakcie pracy nad Bramą. Do najbardziej znanych należy Myśliciel, umieszczony centralnie w osi kompozycji. Cała kompozycja Bramy doczekała się realizacji w brązie dopiero w roku 1926.

rodin-brama piekie

Mieszczanie z Calais – grupowa rzeźba Augusta Rodina. Zamówienie na nią od miasta Calais otrzymał artysta w 1885 roku. W zamyśle ojców miasta miał to być pomnik honorujący jego bohaterskich obywateli. Od drugiej połowy XVIII wieku (oświecenie), do początku wieku XX (ekspresjonizm), rosło wśród artystów europejskich zainteresowanie rodzimą historią. Tematem tym zajmowali się często francuscy i angielscy twórcy.

rodin-Calais statue bourgeois

Pomnik Balzaca 1891-1898
Dłoń Boga
Pocałunek
Katedra
Amor i Psyche
Wenus i Adonis
Boleść
Złudzenie

Źródło: Wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *