Czas najwyższy rozwiązać nasz noworoczny konkurs historyczny, w którym nagrodą są trzy pakiety aż pięciu książek historycznych wydanych nakładem Wydawnictwa Bellona.

Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz TUTAJ.

A oto nazwiska osób, które w naszej zabawie zyskały najwięcej punktów i otrzymają od nas nagrody: Małgorzata Pyzik, Kamila Kulasiec i Tadeusz Kuciński. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodami są książki:

Szlachcianki w świecie sarmackim, Karolina Sawicka – premierowo!
Romanse żon polskich królów elekcyjnych, Iwona Kienzler – nowość!
Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL, Sławomir Koper – nowość!
Miłość i polityka. Słynne pary w dziejach, Jerzy Besala
Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego, Iwona Kienzler

W tym konkursie przyszła rekordowa liczba zgłoszeń. Dziękujemy Wam wszystkim za udział! Zachęceni Waszym zainteresowaniem planujemy za kilka miesięcy rozpisać podobny konkurs.

Poniżej przypominamy pytania i podajemy prawidłowe odpowiedzi:

1. Jak nazywała się kobieta, dla której Józef Piłsudski zmienił wyznanie, by móc ją poślubić?
Odpowiedź: Maria Koplewska (Juszkiewiczowa)
2. Kto był pierwszym królem państwa polskiego wybranym na drodze udokumentowanej wolnej elekcji?
Odpowiedź: Henryk Walezy
3. Którego z polskich królów elekcyjnych zdetronizowano?
Odpowiedź: Zdetronizowano Augusta II (16.02.1704 – choć przez konfederację, a nie przez sejm, czyli nielegalnie). W związku z nieformalnym charakterem tej detronizacji, uznawaliśmy także odpowiedź „żadnego”.
4. Podaj nazwisko pierwszej kobiety, która nosiła tytuł króla Polski.
Odpowiedź: Pierwszą kobietą noszącą oficjalnie tytuł króla Polski była Jadwiga Andegaweńska.
5. O którym polskim władcy pisał Gal Anonim, że był ślepy do 7 roku życia?
Odpowiedź: O Mieszku I.
6. Dlaczego Józef Piłsudski został skazany na 5 lat zesłania w głąb Rosji?
Odpowiedź: W roku 1887 aresztowano go pod zarzutem udziału w spisku na życie cara (konspiratorami byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli). Piłsudski pomógł im nieświadomie, będąc m.in. przewodnikiem po Wilnie jednego z nich, gdy ten próbował zdobyć truciznę do zabicia cara.
7. Kiedy i z jakiego powodu wprowadzono celibat w Kościele Katolickim?
Odpowiedź: Pierwsze wzmianki o celibacie w Kościele pochodzą już z IV wieku. W wiekach późniejszych nie był on restrykcyjnie przestrzegany ani w żaden sposób unormowany; jako jedyna forma życia duchownego został usankcjonowany dopiero w XI wieku (ale jeszcze przez dość długi czas były kłopoty z jego przestrzeganiem). Przyczyną była niechęć Kościoła do dziedziczenia kościelnych majątków przez dzieci księży, choć Sobór Watykański II (1962 r.) w uzasadnieniu podał: aby łatwiej [duchowni] niepodzielnym sercem poświęcali się Bogu.
 8. Jakie poglądy na I rozbiór Polski miał Voltaire i z czego one wynikały?
Odpowiedź: Voltaire uważał rozbiory za słuszne, albowiem uważał Polskę za kraj fanatyków religijnych i szlachty okrutnie wyzyskującej chłopów.
9. Czym polscy żołnierze wjechali do Kijowa 3 maja 1920 roku?
Odpowiedź: zdobycznym tramwajem (tramwajem)
10. Jak długo i w którym wieku (według niepotwierdzonych źródeł) kobieta była papieżem?
 Odpowiedź: Papieżyca Joanna miała rzekomo sprawować urząd papieski przez dwa lata, pięć miesięcy i cztery dni w IX wieku (uznawaliśmy odpowiedzi zbliżone).
11. Kogo poślubiła wdowa po królu Wiśniowieckim i gdzie wówczas osiadła?
Odpowiedź: Eleonora Habsburżanka po śmierci Wiśniowieckiego poślubiła swojego dawnego narzeczonego, Karola V Lotaryńskiego w Wiener Neustadt. Małżonkowie osiedli na stałe w należącym do Habsburżanki Innsbrucku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *