Światowy Dzień Jazzu to bardzo młode święto – w tym roku obchodzone dopiero po raz trzeci. Dzień Jazzu został proklamowany w listopadzie 2011 roku na 36 sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

Ustanowienie Dnia Jazzu ma na celu podniesienie świadomości społeczności międzynarodowych na temat sztuki jazzu, jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz podkreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej – napisała Irina Bokova, Dyrektorka Generalna UNESCO w deklaracji z okazji Dnia.

Jazz jako zjawisko kulturowe, mające swoje korzenie w tradycji afrykańskiej, północno-amerykańskiej i europejskiej czerpie żywotność i koloryt z wielu kultur, przyczyniając się do promocji dialogu międzykulturowego, poszanowania praw człowieka, jego godności, równości płci oraz eliminowania dyskryminacji społecznych. Fenomen jazzu, postrzeganego jako uniwersalny język artystyczny, jest jednym z elementów łączących światowe kultury, tradycje i wątki muzyczne.

Ustanowione przez UNESCO święto ma być wyrażeniem uznania dla sztuki jazzu i jego przedstawicielek i przedstawicieli, którzy na przestrzeni dziesięcioleci wykreowali wiele gatunków i stylów jazzowych. Przede wszystkim jednak święto ma na celu ukazanie jazzu jako pięknej muzyki, dającej ludziom radość i satysfakcję.

Święto adresowane jest do tych wszystkich, dla których jazz jest wartością wspólną, łączącą różne narodowe doświadczenia muzyczne. Szczególnie istotne jest zachęcanie do udziału w obchodach młodych ludzi w szkołach i stowarzyszeniach młodzieżowych w celu upowszechnienia tradycyjnych wartości jazzu zastępowanych coraz częściej produktami komercyjnymi i popularnymi.

Obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu odbywać się będą w 150 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

Z okazji tego święta, Urząd Poczty Narodów Zjednoczonych postanowił wydać okolicznościowe znaczki i pamiątkowe karty. Znaczki zaprojektowane przez dyrektora artystycznego United Nations Postal Administration, Sergio Baradata będą emitowane w dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich i euro. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej.

W Polsce odbywać się będzie także wiele wydarzeń jazzowych, m.in. międzynarodowy festiwal Katowice JazzArt, czy międzynarodowy festiwal „Starzy i Młodzi czyli Jazz w Krakowie”.

dixie jazz 5

 Źródła: Rp.pl, Unesco.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *