Maria Komornicka, polska poetka, tłumaczka, publicystka i krytyczka literacka przyszła na świat 25 lipca 1876 w Grabowie, zmarła zaś 8 marca 1949 roku w Izabelinie jako Piotr Odmieniec Włast. Uważana za genialne dziecko, swoich dni dożyła izolowana przez rodzinę pod pretekstem rzekomej choroby psychicznej. Pozostawiła po sobie niezwykłe wiersze.

Jej debiutem literackim była publikacja opowiadań w Gazecie Warszawskiej w 1892 roku, miała wówczas 16 lat. W 1894 roku wydała Szkice – zbiór opowiadań. W świecie młodopolskiej elity umysłowej i artystycznej nadało jej to status cudownego dziecka, nie tyle ze względu na jej młody wiek, ale ze względu na płeć. W roku 1895 wydała manifest literacki Forpoczty wraz z Wacławem Nałkowskim i Cezarym Jellentą. Często posługiwała się wierszem wolnym.

Jellenta pisze o niej tak: Skąd się wziął ten genialny gnom w spódnicy, ta żywa puszka Pandory: szyderstw, iroii, parodii i karykatur, ta staroszlachecka, słowiańska boginka (…), paradoksalna mieszanina buty i naiwności życiowej, zgrzytliwości i słodyczy niewymownej.

Choć w Poznaniu spędziła zaledwie jeden dzień swego życia, to właśnie z tym miastem wiąże się obrosłe legendą ważne wydarzenie w jej życiu… Zacznijmy jednak od początku.

Urodziła się w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Jej rodzicami byli Augustyn Komornicki i Anna Dunin-Wąsowicz, pradziadkiem Teodor Anzelm Dzwonkowski. Podobno ród jej matki pochodził od Wikingów, którzy osiedli na polskich ziemiach za panowania Bolesława Krzywoustego, zaś najsłynniejszym z nich był słynny palatyn i wojewoda, Piotr Włostowic, zaufany powiernik króla Bolesława, przez jego syna Władysława II zaś pojmany i oślepiony. Był on zwany też Włastem, co jest istotnym szczegółem dla biografii naszej bohaterki.

W 1889 Maria Komornicka, jako trzynastolatka, wraz z matką i pięciorgiem rodzeństwa przyjechała do Warszawy. Jak na ówczesne czasy, wychowywana była w sposób postępowy, rodzice wiele starań włożyli w jej kompleksową, choć zdobywaną w domowych warunkach edukację. Pobierała prywatne lekcje u najlepszych nauczycieli (literatury uczył ją prof. Piotr Chmielowski).

Już jako nastolatka, Komornicka zdradzała buntowniczą naturę i skłonność do skrajnych emocji. Na warszawskie salony wprowadził ją kuzyn, Bolesław Lutomski, z którym łączyła ją przez pewien czas zażyłość. Przez poł roku studiowała w Cambridge, a po śmierci ojca w roku 1895 coraz bardziej uniezależniała się od rodziny.

W 1898 roku poślubiła starszego od niej o 10 lat poetę Jana Lemańskiego, z którym rozstała się po dwóch latach. Lemański miał poważne problemy psychiczne, był też patologicznie zazdrosny – strzelał do Komornickiej i jej kuzyna, podejrzewając ich o romans już w kilka miesięcy po ślubie. Na szczęście ranił ich tylko lekko, sam trafił zaś do aresztu na kilka tygodni. W jego późniejszej twórczości stale dominuje wyraźna niechęć do kobiet.

Pierwsze lata XX wieku to okres wzmożonej aktywności twórczej i życiowej poetki. Komornicka nawiązała wówczas współpracę z redagowanym przez Zenona Przesmyskiego (Miriama) czasopismem Chimera. Publikowała na jego łamach głównie własne utwory liryczne, ale także przekłady i recenzje (m.in. utworów Conrada, Irzykowskiego, Żeromskiego, Berenta). W tym czasie podróżowała też za granicę – do Paryża, Berlina, Kolonii, Brukseli.

W tym samym okresie otoczenie zaczyna dostrzegać zmiany w jej zachowaniu, sposobie ubierania się czy mówienia. Szczególnie silne emocje budzą w niej kwestie wiążące się z niesprawiedliwością społeczną i z walką narodowowyzwoleńczą. Zaczyna też się rozwijać jej zainteresowanie przeszłością rodziny, osobą Piotra Własta i mistycyzmem.

Na rok 1907 przypadła legendarna poznańska noc czerwcowa – podróżując do sanatorium w Kołobrzegu, Maria Komornicka wraz z matką zatrzymały się na noc w poznańskim hotelu Bazar. Tam Komornicka spaliła kobiece suknie, uznała się za mężczyznę, Piotra Odmieńca Własta, i przestała tolerować traktowanie jej jako kobiety. Jej transgenderowa odmienność stała się powodem do skandalu porównywanego z sytuacją Oscara Wilde’a.

komornickaW roku 1914 Maria-Piotr trafia do majątku jej-jego brata Jana w Grabowie. Tam żyje w odosobnieniu, poświęca się opiece nad ogrodem, malarstwu i tworzy dzieło swojego życia – Xięgę poezji idyllicznej. Współczesna badaczka Brygida Helbig-Mischewski tak pisze o tym zbiorze poetyckim: W Xiędze poezji idyllicznej zdruzgotany, wyczerpany i poniżony poeta pragnie umościć sobie gniazdo spokoju, rozgościć się w łonie Rodu i w łonie Boga […]. Stwarza sobie miejsce, w którym mógłby spokojnie dojrzewać i rozwijać się duchowo.

II wojna światowa kładzie kres spokojowi poetki; w 1944 roku rodzina Komornickich zmuszona jest opuścić majątek w Grabowie i podjąć tułaczkę, jak wiele innych polskich rodzin. Jednocześnie rodzina, opierając się na diagnozie medycznej, umieszcza Marię-Piotra w zakładzie psychiatrycznym. Poetka zmarła w domu starców (zwanym też „zakładem leczniczym”) w Izabelinie.

W okresie powojennym twórczość i osoba poetki na pewien czas popadła w zapomnienie. Przed rokiem 1989 najwięcej uwagi poświęcała jej Maria Podraza-Kwiatkowska, która publikowała artykułu poświęcone poetce jeszcze w latach 60’. Po roku 1989 twórczością Komornickiej zajęła się Maria Janion, a później też jej uczennica, Izabela Filipiak, która Odmieńcowi poświęciła aż dwie książki: Księga Em (Warszawa 2005) oraz Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej (Gdańsk 2006). Obecnie stale rośnie liczba prac odnoszących się do życia i twórczości tej wyjątkowej pisarki, mimo że dla czytelników jej młodopolskie wiersze mogą być trudne, zbyt odległe od współczesnej wrażliwości. Mimo to, wzrost zainteresowania twórczością i życiem Komorowskiej-Własta stanowi swoistą sprawiedliwość dziejową oddaną postaci wykluczonej z życia publicznego w efekcie swej łamiącej konwenanse i tabu odmienności.

Twórczość Marii Komornickiej (publikacje książkowe):

Szkice, Warszawa 1894
Forpoczty, Lwów 1885
Baśnie i psalmodie, Warszawa 1900
Utwory poetyckie wierszem i prozą, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996
Xięga poezji idyllicznej, 2011

Źródła: Pisarki.wikia.com, Wikipedia.org, własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *