Regulamin konkursów organizowanych przez Oblicza Kultury:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. Zgłoszenie musi zostać wysłane na adres mailowy podany w treści informacji o konkursie oraz zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika.

3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku wysłania ich większej liczby, w procesie przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko pierwsze.  

4. Wykrycie plagiatu w zgłoszeniu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

5. Rozwiązanie konkursu wraz z listą zwycięzców/ zwyciężczyń zostanie opublikowane na łamach portalu. Jednocześnie każda z wygrywających osób zostanie powiadomiona o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 14 dni od daty wysłania – nagroda przepada. W szczególnych sytuacjach (np. gdy nagrodę stanowią bony zakupowe o określonym terminie ważności) termin ten może ulec skróceniu.
    
6. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie ani na jej równowartość pieniężną.  

7. Nagrody są wysyłane do 3 tygodni od ogłoszenia wyników.

8. Nagrody wysyłamy tylko na terytorium Polski.

9. Redakcja portalu Oblicza Kultury nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadków losowych).

10. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z treści konkursu.  

11. Uczestnik/ uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu i publicznego ogłoszenia jego wyników, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które nie spełniają zasad określonych w konkursie oraz w niniejszym regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *