Współpraca

 TVNights

Yggdrasil - portal o grach bmmo

Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarce

LineCladis

biuro rachunkowe mrągowo

"NIMB" - wkrótce nowy numer czasopisma promującego naukę

Już w najbliższą środę 19 grudnia ukaże się kolejny numer czasopisma NIMB, poświęconego przede wszystkim popularyzacji nauki oraz relacji między nauką a fantastyką.

Wydawcą pisma jest CITTRU, czyli Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

NIMB ukazuje się w wersji tradycyjnej, czyli papierowej oraz w elektronicznej – dzięki czemu możecie łatwo pobrać go z sieci i zapoznać się z numerami archiwalnymi na stronie CITTRU.

NIMB powstał w 2008 roku i był owocem współpracy CITTRU z Politechniką Lubelską. Pierwsze osiem wydań stanowiły ukazujące się trzy razy w roku biuletyny informacyjne. Od 2010 wydawcą NIMBa jest wyłącznie CITTRU. Nadal ukazuje się on trzy razy w roku, z tym że w 20-stronicowej wersji kolorowej.
 
Nauka zajmuje w NIMBie czołowe miejsce. To jej rozwojowi są podporządkowane teksty dotyczące innowacyjności, promocji i popularyzacji wiedzy, komunikacji internetowej itp. Te elementy (nie pomijając oczywiście samych badań i dydaktyki) tworzą zręby nowoczesnej nauki, a NIMB, w zamierzeniu redakcji, stał się centrum informacji i inspiracji dla rozwoju naukowych karier.

Na stronie czasopisma czytamy:

Rozpoczynając w 2008 roku publikowanie tekstów pod szyldem NIMB mieliśmy nadzieję, że czasopismo to pokaże różnorodne relacje współczesnej nauki z jej otoczeniem. Zainteresowanie, jakim wśród czytelników cieszył się ten biuletyn spowodowało, że postanowiliśmy pójść krok dalej i od 2010 wydawać nowego NIMBa w zmienionej szacie graficznej, w kolorze, na większej ilości stron.

To właśnie te nowe NIMBy kontynuujące tradycje poprzednich wydań, stały się zarazem nowymi wydawnictwami, bowiem to NAUKA zajmuje w nim czołowe miejsce. To jej rozwojowi są podporządkowane teksty dotyczące promocji i popularyzacji wiedzy (na ten aspekt zwracamy szczególną uwagę), innowacyjności, także naukowego biznesu. Te elementy (nie pomijając oczywiście samych badań i dydaktyki) tworzą zręby nowoczesnej nauki, a to wydawnictwo – taką mamy nadzieję – jest centrum informacji o nowej nauce i inspiracją dla rozwoju naukowych karier.

Zapraszamy też do odwiedzenia profilu CITTRU na portalu Facebook.

okladka-nimb15

© 2016 Oblicza Kultury. All Rights Reserved.